Drepturile de autor asupra intregului continut apartin in totalitate Momente-magice.ro.

 

Cei care acceseaza acest site web au urmatoarele drepturi:

 • explorarea continutului
 • reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor publicate, numai cu indicarea sursei si cu acordul acesteia;
 • copierea sau tiparirea unor materiale in scop personal, fara comercializarea acestora;
 • inserarea in paginile proprii a unor legaturi catre acest site web (atunci cand legaturile sunt cuprinse in website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului Momente-magice.ro; inainte de a lua decizii pe baza informatiile continute in acest website suntet obligat sa luati legatura cu personalul nostru de specialitate.

Momente-magice.ro isi declina orice raspundere pentru continutul site-urilor la care aceasta pagina web face trimitere. Datele si informatiile sunt prezentate in site-ul Momente-magice.ro numai in scopuri informative. Momente-magice.ro isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in orice moment si fara preaviz. Serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru Momente-magice.ro si sunt proprietatea ei exclusiva.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site web, cu exceptia detinatorului sau legal – Momente-magice.ro, precum si realizarea de link-uri, fara acordul prealabil al Momente-magice.ro, da dreptul unilateral si neechivoc ca Momente-magice.ro sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul Momente-magice.ro cu privire la protectia datelor cu caracter personal

 

 • Increderea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. In acest, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.
 • Momente-magice.ro cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.
 • Momente-magice.ro respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.
 • Momente-magice.ro prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale si/sau participarii la targurile/evenimentele organizate de catre noi.
 • Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea Momente-magice.ro., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere),etc.
 • Utilizarea acestui website se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale Momente-magice.ro.
 • Momente-magice.ro nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

 

Ce date cu caracter personal prelucreaza Momente-magice.ro?

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

 

Pentru a accesa website-urile Momente-magice.ro, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

Cine sunt persoanele vizate?

 

 • Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre Momente Magice, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:
 • Clientii persoane fizice ai Momente-magice.ro (actuali, fosti sau potentiali);
 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, etc.- actuali, fosti sau potentiali).
 • Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

 

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor Momente-magice.ro, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al Momente-magice.ro, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti  retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la evenimentele/ofertele/serviciile oferite de Momente Magice.

 

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a Momente-magice.ro;
 • Facturarea si incasarea valorii serviciilor Momente-magice.ro;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

 

 

Momente-magice.ro va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

 

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:

 • Clienti persoane fizice ai Momente-magice.ro (actuali, fosti sau potentiali)
 • Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Momente-magice.ro si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

 

Datele cu caracter personal furnizate  de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de Momente-magice.ro cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile Momente-magice.ro, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener Momente-magice.ro, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Momente-magice.ro, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

 

In cazul in care Momente-magice.ro intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

 

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de Momente Magice, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra.

 

 

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

 

În vederea realizării scopului menţionat, Momente-magice.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor Momente Magice, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care Momente-magice.ro prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Momente-magice.ro pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Momente-magice.ro si/sau vor fi distruse.

 

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

 

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

 

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce Momente-magice.ro depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile Momente-magice.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.